You are currently viewing Christina – tungcancer, smärta

Christina – tungcancer, smärta

I huvud och hals finns det väldigt känsliga områden och massor av nerver och därför får många mun&halscancerpatienter kvarstående smärtor efter genomgångna behandlingar. Det kan vara t ex nervsmärtor eller muskelsmärtor beroende på vilka behandlingar och operationer man genomgått. I det här avsnittet berättar vi mer om olika typer av smärta och hur man behandlar de.

Christina fick tungcancer 2010 när hon var 58 år och opererades, strålbehandlades och fick brachyterapi på Karolinska Sjukhuset och Radiumhemmet i Stockholm. https://www.karolinska.se/om-oss/hitta-till-karolinska/karolinska-solna/ Hon berättar om sin cancerresa här i bloggen och även om den smärta hon lever med efter behandlingarna.

Smärta definieras av den internationella smärtorganisationen International Association for the Study of Pain, IASP, som ”En obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan”. Smärta kan delas in på olika sätt. Ett sätt är att se till hur länge smärtan varar och då talar vi om akut eller kronisk smärta. Andra begrepp man ofta möter är:

Nociceptiv smärta/vävnadssmärta, som är en smärta som uppkommer då vävnad i kroppen skadats, till exempel akut vid operationer, strålbehandling, brännskador mm eller kroniska smärtor som t ex vid reumatism.

Neuropatisk smärta/nervsmärta, beror på en skada eller förändrad funktion i nervsystemet. Det kan till exempel uppkomma efter operationer och strålbehandling eller vid neurologiska sjukdomar, infektioner, diskbråck eller fantomsmärtor efter amputationer då smärtan kan upplevas som om den kommer från den amputerade kroppsdelen mm. Om nerven skadas kan det bli en onormal ansamling av de proteiner som finns i nerven. Då ökar nervens retbarhet och den kan bli spontant aktiv. Detta upplevs som överkänslighet och smärta, och finns normalt kvar ett tag efter att den utlösande orsaken har försvunnit. Har man otur, förändras nerven permanent även om skadan i övrigt har läkt. Då är risken stor att smärtan fortsätter och övergår i kronisk nervsmärta. Denna typ av smärtor kan finnas mer eller mindre permanent, men kan också utlösas och förstärkas av vanliga rörelser eller yttre påverkan som kyla och lätt beröring. Andra delar av nervsystemet, ryggmärgen och hjärnan, kan också skadas på ett sätt som ger upphov till nervsmärtor med hjälp av liknande mekanismer. Därför tror man att nervsmärta oftast beror på normala processer som har gått över styr. Därför är behandlingen svår – normala funktioner får inte störas för mycket. Ofta får patienten remiss till en smärtklinik för att få hjälp med rätt medicinering för sina nervsmärtor.

Psykogen smärta, är en smärta som orsakas av psykiska sjukdomar, till exempel depression. Idiopatisk smärta, är en smärta utan känd orsak. Patienten har ingen tydlig skada eller sjukdom som kan ge upphov till den smärta som de ändå upplever.

När man behandlas för cancer i huvud och halsområdet, där det finns väldigt mycket nerver, är det ganska vanligt med smärtproblem som kvarstår och blir mer eller mindre kroniska efter genomgångna behandlingar. Det är ofta psykiskt påfrestande att leva med smärtor, och därför är det viktigt att få hjälp av sin läkare med rätt medicinering och en eventuell remiss till en smärtklinik som finns på alla stora sjukhus.

Lämna ett svar