You are currently viewing Håkan – odefinierad primärtumör i ÖNH området

Håkan – odefinierad primärtumör i ÖNH området

Håkan – Odefinierad primärtumör i Öron-, näs-, halsområdet

Det började med att min dotter upptäckte en knöl på vänster sida av min hals i början av hösten 2017. Då var jag 52 år. Jag gick till Vårdcentralen i Gnesta som remitterade mig till Nyköpings lasarett där de gjorde en biopsi. Proverna skickades till Örebro där jag sedan opererades 2 ggr och sedan opererades jag ytterligare en gång på Nya Karolinska Sjukhuset i Stockholm (NKS).

Jag hade en metastas på halsen som opererades bort men huvudtumören hittades aldrig vilket inte är helt ovanligt. Det var skivepitelcancer. Jag strålbehandlades över käke och hals 34 gånger. Sista strålningen var i februari 2018. Under behandlingarna genomgick jag en skilsmässa och även om det var på mitt initiativ så var det var tufft på många olika plan.

Jag har varit väldigt nöjd med den vård jag fått och allt har gått bra. Jag har varit lite orolig över att de inte hittade huvudtumören men det har fungerat bra med uppföljningarna på huvud- och halscancermottagningen på NKS och jag har haft bra kontakt med min läkare där så det känns bra.

I början av 2022 har jag fått tryckkammarbehandling på NKS för att lindra biverkningar; bl a sönderstrålad hals invändigt, svullnad under hakan av lymfvätska och för att lindra smärta. https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-2/anestesi-operation-iva/enheter/tryckkammare-ostra/tryckkammarbehandling-av-stralskadad-vavnad/

I tryckkammaren


Jag har legat i tryckkammaren måndag till fredag 40 gånger × 1,5 timme. Det var helt ok att ligga där inne bara lite problem med öronen när trycket ökar i början och när det minskar vid avslut.
Jag tittade mycket på film och serier och jag hade en sköterska med hela tiden som jag hade kontakt med om jag behövde hjälp. Fantastisk personal som alltid på NKS.

Smärtan i halsen är bättre efter behandlingarna och andningen fungerar bättre nu. Så allt har gått bra och i år blir jag friskförklarad från cancern.

Håkan

Lämna ett svar