You are currently viewing Humant papillomvirus (HPV)

Humant papillomvirus (HPV)

HPV är en grupp virus som omfattar mer än 200 olika typer. Tretton av de klassificeras som högriskvirus och kan orsaka olika typer av cancer, till exempel cancer i svalget och tonsillerna, livmoderhalsen och i vulva, vagina, anus, penis. HPV-typerna 16 och 18 är de vanligast förekommande högrisktyperna för cancer och orsakar omkring 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer. HPV typ 6 och 11 orsakar kondylom, medan ytterligare andra typer orsakar hudvårtor på till exempel händer och fötter. HPV smittar via kontakt mellan hud och slemhinnor, inklusive genom samlag. HPV-infektioner ger i sig inga symtom och läker oftast ut av sig själva. Om infektionen kvarstår kan den, beroende på HPV-typ, leda till olika typer av cancer.

Jag har under de senaste 10 åren i mitt projektarbete om mun&halscancer, träffat ganska många män och kvinnor i 35-60 års åldern som drabbats av HPV positiv cancer i tungbasen och i tonsillerna. HPV var det ingen som pratade om när jag själv hade tungcancer 1989 och det beror på att HPV positiv cancer ökat mycket de senaste åren.

Tonsill- och tungbascancer

Cancer i tonsillerna och tungbasen drabbar ungefär 350 svenskar varje år. Cirka 80 procent av de som drabbas är män och i Sverige beror över 70 procent av alla fall av tonsill och tungbascancer på infektion med HPV. Det har blivit vanligare med tonsillcancer som orsakas av HPV. Antalet tonsillcancerpatienter som har HPV i sina tumörer är idag sju gånger fler än på 1970-talet. Varför vet forskarna inte riktigt. Eftersom viruset smittar via sexuella kontakter kan en orsak vara att vi har sex med fler partners och har mer oskyddat sex idag än för 40 år sedan.

Forskningrapport om HPV
i svalg och hals. (tryck på bilden för att läsa artikeln)

Upp till 10 procent i åldersgruppen under 35 år har någon av de HPV-typer som kan orsaka tonsillcancer. I samma åldersgrupp har ungefär 30 procent av dessa HPV-virus i underlivet. Högre upp i åldrarna är det färre och färre som har viruset i underlivet. Hos de som är över 35 år är det bara ett par procent som bär på HPV i underlivet.

Andra cancertyper som är relaterade till HPV är framförallt cancer i vagina, vulva, penis, svalg och ändtarmsöppning. Behandlingen omfattar kirurgi, cellgiftsbehandling och strålning, och den orsakar ofta kraftiga sidoeffekter och nedsatt livskvalitet på både kort och lång sikt.

I de korta (ca 2 min) filmerna nedan beskriver läkare från Johns Hopkins Hospital i USA, orsaker och risker för cancer pga HPV, samt hur de behandlar HPV relaterad cancer i tonsillerna eller svalget. (tryck på bilderna för att spela videon)

HPV relaterad mun&halscancer.

Orsak och risker av HPV relaterad mun&halscancer.

Behandling av HPV relaterad mun&halscancer.


Livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer är den vanligaste HPV-relaterade cancerformen. Genom screeningprogrammet med gynekologiska cellprovskontroller kan man upptäcka förstadier till livmoderhalscancer. Om sådana upptäcks, leder det till undersökning och, om nödvändigt, kirurgisk behandling för att förebygga cancerutveckling. Mindre allvarliga cellförändringar kan tas bort genom ett mindre ingrepp som görs på gynekologmottagning i lokalbedövning med användande av så kallad elslynga, nedfrysning eller laser.

Kondylom

Kondylom (könsvårtor) orsakas av andra HPV-typer än dem som ger upphov till hudvårtor på händer och fötter. Inkubationstiden, det vill säga tiden mellan smitta och symtom, är omkring två till tre månader. Utseendet på kondylom kan variera. Ofta är det rodnade eller hudfärgade små, flikiga förändringar, som liknar vanliga vårtor. Om kondylomen är platta, kan de vara svåra att se utan särskild undersökning. Kondylom sitter på eller i könsorganen. Oavsett lokalisationen får man räkna med att virus finns överallt på slemhinnorna också i anus och i sällsynta fall även i munhålan.

Kondylomen kan behandlas med en receptbelagd kräm eller lösning, men kan också tas bort på specialistmottagning genom bränning, nedfrysning, laserbehandling eller små kirurgiska ingrepp. Kondylomen kan vara svåra att få bort helt och nya vårtor kan uppträda. Om man varit fri från kondylom fyra till sex månader är det sannolikt att vårtvirusinfektionen har läkt ut och att man inte är smittsam. Man kan dock bli smittad igen med en ny HPV-infektion.

Vårtor

Vanliga hudvårtor, som oftast uppstår på händer eller fötter, orsakas av andra typer av HPV. Ingen av de virustyper som ger vårtor orsakar cancer. Oftast läker infektionen ut av sig själv. Hudvårtorna kan behandlas med en kräm eller genom pensling med en etsande lösning. Bränning, nedfrysning, kirurgi eller laserbehandling kan också användas och behandlingen tar olika lång tid beroende på metod. Hand- och fotvårtor kan vara svåra att få bort helt och nya vårtor kan uppträda.

Förebyggande åtgärder

Kondom, som är ett utmärkt skydd mot andra sexuellt överförbara infektioner, utgör inte något säkert skydd mot sexuellt överförd HPV eftersom smittan kan överföras vid hud- och slemhinnekontakt. Vid kondylom är det särskilt viktigt att kondomen täcker hela hudområdet där det sitter kondylom hos en smittad person, för att minska risken att sprida HPV-virus.

I Sverige kallas alla kvinnor från 23 till 49 år till gynekologisk cellprovskontroll vart tredje år. Mellan 50 och 64 år kallas man vart sjunde år. Cellprovskontroller är ett effektivt sätt att upptäcka cellförändringar och förebygga livmoderhalscancer. Antalet fall av livmoderhalscancer har mer än halverats sedan kontrollerna infördes på 1960-talet. Cirka 80 procent av kvinnorna i Sverige deltar i kontrollerna som gör att cellförändringar på grund av HPV kan upptäckas tidigt och åtgärder sättas in när så behövs. Det är viktigt att även de kvinnor som har vaccinerat sig deltar i den regelbundna cellprovtagningen, eftersom vaccinerna inte skyddar mot alla HPV-typer som kan leda till cancer.

Vaccination

Alla barn i årskurs 5 erbjuds vaccination mot HPV i skolan från och med augusti 2020. Flickor har erbjudits detta tidigare. För pojkar gäller detta pojkar födda 2009 och senare.

Det finns idag tre vacciner mot HPV. Alla tre vaccinerna skyddar mot HPV typerna 16 och 18 som orsakar runt 70 procent av alla livmoderhalscancerfall. Andra cancerformer relateras framförallt till HPV typ 16. Två av vaccinen skyddar också mot HPV typerna 6 och 11 vilka orsakar 90 procent av alla fallen av kondylom. För att få bäst effekt bör vaccinen ges innan man blivit infekterad med HPV. Vaccinerna kan inte användas för att behandla en befintlig infektion.

HPV-vaccin ger över 90 procents skydd mot de HPV-typer vaccinerna innehåller om man inte blivit smittad med dessa typer innan man blev vaccinerad. Vaccinerna läker inte en redan befintlig infektion eller redan etablerad cellförändring. Alla vacciner skyddar mot HPV typ 16 och 18. Det är de HPV-typer som oftast orsakar livmoderhalscancer (omkring 70 procent av fallen) och analcancer (80 procent av fallen). Det vaccin som används inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn skyddar också mot HPV typ 6 och 11 vilka orsakar 90 procent av alla fallen av kondylom (könsvårtor).

Skyddet från HPV-vaccin förväntas vara långvarigt och följs kontinuerligt upp i studier och i övervakningsprogrammet.

Frågor och svar om HPV – lyssna eller läs på Folkhälsomyndighetens hemsida:


(Källor: Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet, Cancerfonden)

Lämna ett svar